zss92
Wersja polskaEnglish


Przez dziurkę od klucza

Przegląd Twórczości Patriotycznej „POLAK – BOHATER”


28 kwietnia w naszej szkole odbył się Przegląd Twórczości Patriotycznej pod hasłem „Polak -Bohater”, którego głównym celem było ukazanie wszystkim że nie tylko żołnierz który odda życie za swoją Ojczyznę może być bohaterem. Wskazanie naszym uczniom oraz dorosłym, że bohaterem może być każdy, kto wykorzystuje swoje talenty i mocne strony dla dobra innych. Bohaterem może być żołnierz, powstaniec, który broni wolności i suwerenności swojego narodu, ale również pisarz, który przepięknie pisze teksty literackie lub sportowiec, który reprezentuje swój kraj w zawodach sportowych. Bohaterem może być każdy, kto pomaga innym i robi to z myślą, żeby chodź trochę zostawić świat lepszym niż go zastał. Uczniowie wraz z nauczycielami na ten dzień przygotowali przepiękne prace plastyczne, występy artystyczne, prezentacje multimedialne, recytacje wierszy na podany przez organizatorów temat. Dla uczniów klas młodszych została przygotowana harcerska gra terenowa podczas której uczniowie poznali wybitnych Polaków.