zss92
Wersja polskaEnglish

Aktualności

Karta Ucznia


Informacja dla Rodziców:

Zasady wydawania Kart Ucznia.

    W związku z planowanym przez władze m.st. Warszawy od dnia 1 września 2017 r. rozszerzeniem katalogu osób uprawnionych do bezpłatnych przejazdów o dzieci ze szkół podstawowych  i gimnazjów, uprzejmie informujemy:

1. Karty Ucznia - są to nowe spersonalizowane Warszawskie Karty Miejskie o specjalnym nadruku ważne wraz z wgranym uprawnieniem do bezpłatnych przejazdów.
2. Karty te będą wyrabiane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie.
3.  Karty Ucznia będą wydawane przez Szkoły. Rodzice indywidulanie nie będą musieli zgłaszać się do POP ZTM.
4. Rodzice proszeni są o wypełnienie wniosku (w załączniku wzór), do wniosku należy dołączyć aktualne podpisane zdjęcie o wymiarach 3,5x4,5cm. Zdjęcia zostaną zwrócone. Wypełnione wnioski zostaną zebrane przez Szkołę i przekazane do ZTM.
5. Jeśli dziecko korzysta ze zniżek wynikających z Karty Warszawiaka, rodzic lub opiekun prawny powinien na wniosku napisać odręcznie adnotację "e-hologram". Wówczas posiadane uprawnienie do zniżek wynikających z programu zostaną przekodowane na nową kartę.

UWAGA!!!

Wypełnione wnioski wraz ze zdjęciami należy składać do 7 kwietnia    u Pani woźnejWniosek o wydanie spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej
Wzór wniosku