zss92
Wersja polskaEnglish


Kuchcikowo


"KUCHCIKOWO"


Zajęcia warsztatowe dla podopiecznych świetlicy szkolnej.W konsumowaniu posiłków można znaleźć przyjemność i zabawę. Łącząc to działanie z przygotowywaniem potraw możemy stworzyć możliwości skutecznej rewalidacji. Przebywając w kuchni dziecko odbiera bowiem wiele silnych bodźców: kształt, kolor, zapach, smak, dźwięk. Poplecznikiem w tej pracy będzie apetyt dzieci, a to pozwoli na skupienie uwagi, ulepszenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, porozumiewania się w grupie. Przygotowanie potrawy przez dzieci będzie tylko połową zadania, drugą część stanowić będzie konsumpcja, kolejne wyzwanie - estetycznego spożywania posiłku. Działalność „kuchcikowa” to także tworzenie odpowiedniego klimatu, aby wyzwolić w dziecku autentyczną radość tworzenia. Ciekawa i atrakcyjna forma zajęć daje dzieciom wiele nowych szans do działań twórczych w ramach których, będą mogli przetworzyć własną pracę w widoczne i smaczne rezultaty.