zss92
Wersja polskaEnglish


Stymulacja słuchowa Johansena

 

Stymulacja słuchowa metodą Johansena jest jedną z metod wsparcia osób z zaburzeniami centralnego przetwarzania słuchowego, a także

  • z opóźnionym rozwojem mowy;
  • z dysleksją;
  • z nadpobudliwością psychoruchową;
  • z zaburzeniami koncentracji uwagi;
  • z zaburzenia uwagi słuchowej;
  • z zaburzeniami percepcji słuchowej z trudnościami w rozumieniu i zapamiętaniu instrukcji, poleceń;
  • z całościowymi zaburzeniami rozwoju.

Wyróżnia ją domowy sposób realizacji treningu słuchu oraz stosowanie indywidualnego, dostosowanego do potrzeb dziecka programu stymulacji słuchowej.

 

Diagnoza przeprowadzana jest w oparciu o badanie audiometrii tonalnej oraz testach mowy utrudnionej, istotnych dla procesu uczenia się aspektów prawidłowego przetwarzania bodźców słuchowych.

 

Program terapeutyczny tworzony jest w oparciu o indywidualnie filtrowaną muzykę instrumentalną i nagrywany na płytę CD. Uczniowie słuchają muzyki w szkole bądź w domu.