zss92
Wersja polskaEnglish


Psycholog

W naszej szkole gabinet psychologa jest miejscem gdzie, uczniowie

znajdują zrozumienie, akceptację, wysłuchanie.


 


Zadania psychologa w szkole

Diagnoza
Głównym adresatem wszelkich działań psychologa w szkole jest uczeń. Psycholog rozpoznaje (diagnoza) potencjalne możliwości uczniów oraz ich sytuację wychowawczą. Takie rozpoznanie poprzedzają  wszelkie działania profilaktyczne, mediacyjne, interwencyjne wobec uczniów, rodziców i nauczycieli.
Praca psychologa szkolnego polega na zbieraniu informacji na temat klientów (uczniów, rodziców, nauczycieli), problemów czy zjawisk. Odbywa się to podczas badań psychologicznych, które przyjmują formę: ankiety, rozmowy, obserwacji, testu, kwestionariusza, rysunku itp. Obok informacji zaczerpniętych z takich badań, psycholog wykorzystuje informacje pochodzące z innych źródeł: od uczniów, nauczycieli, dyrekcji, pracowników obsługi szkoły, rodziców, własnych obserwacji, doświadczeń i odczuć.
Właściwe rozpoznanie problemów pomaga opracować koncepcje pracy z uczniem czy też  z klasą oraz z współpracy z rodzicami i nauczycielami.


 Spotkania grupowe
 

Do zadań psychologa  należy także organizowanie warsztatów, których celem jest wyposażenie ucznia w niezbędną wiedzę i umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, w unikaniu zagrożenia, skutecznego odmawiania i szukania pomocy. Podczas zajęć warsztatowych psycholog pomaga uczniom w integrowaniu klasy, budowaniu pozytywnego wizerunki własnej osoby i klasy.

Celem pracy z grupą często jest rozwiązanie konkretnego problemu, konfliktu, niejednokrtonie mediacja. W takim przypadku chodzi nie tylko o jednorazowe rozwiązanie problemu, ale przede wszystkim o otwarcie komunikacji, wyposażenie w umiejętność rozwiązywania konfliktów, uwolnienie z negatywnych emocji. Jest to jeden ze sposobów integrowania grupy, która zaczyna darzyć siebie większym zaufaniem, zna swoje możliwości i ograniczenia. Przykładem takich spotkań są cyklicznie odbywające się zajęcia z programu „Przyjaciele Zippiego”.

 Mediacja
 

Przez cały okres pracy w szkole psycholog buduje swój wizerunek negocjatora. Dąży do tego, by być osobą godną zaufania, pomocną, a przede wszystkim skuteczną. Dlatego tak ważna w tym zawodzie jest komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktu, umiejętność słuchania, otwartość i empatia. Psycholog powinien także być osobą, która docenia inicjatywę innych, a przede wszystkim szanuje godność drugiej osoby.
Satysfakcję z wykonywania tego zawodu osiąga się wtedy, kiedy uczniowie chętnie przychodzą po pomoc, rodzice są wdzięczni za poradę, a nauczyciele stosują zalecenia psychologa w kwestii prowadzenia zajęć. Spotkania indywidualne 

Niektóre problemy, przed którymi stają nasi uczniowie wymagają dyskrecji, dlatego psycholog często przeprowadza z nimi indywidualne rozmowy.

  Spotkania zespołów klasowych
W celu efektywnego sprawowania funkcji wychowawczej co najmniej dwa razy w semestrze odbywają się zebrania zespołów klasowych (wszyscy nauczyciele prowadzący daną klasę), by ustalić wspólne oddziaływania. Psycholog jest moderatorem tych zebrań.
 Zapraszamy do kontaktu z psychologami

 

            

 

Godziny pracy psychologów


 Julia Wójcik
 poniedziałek

11.10-13.00

 wtorek

11.10-12.00

13.00-14.00

14.00-15.00 zaj. indywidualne

15.15-16.00 TUS KN

 środa

7.00-7.30

7.30-8.30 TUS

10.00-15.00

 czwartek

11.00-12.00 zaj. indywidualne

12.00-15.00

 piątek

7.00-7.20

7.20-8.00 zaj. indywidualne

8.00-10.10

10.10-10.50 TUS

10.50-14.30 

Wioleta Gaweł

poniedziałek

7.15-8.10

8.15-9.00 TUS klasa 2a

9.15-10.00 TUS klasa 5a

10.10-10.55 zaj ind

11.05-11.45

wtorek

7.00-7.25

7.25-8.10 TUS klasa 3a

8.15-9.00

9.15-10.00 TUS klasa 3d

środa

10.50-11.50

11.55-12.40 TUS klasa 6a

13.00-13.40 zaj ind

czwartek

13.00-13.40 zaj ind

14.00-16.30

piątek

8.30-10.00 spotkanie psych-ped

10.10-10.55 TUS klasa 3c

11.05- 12.40

13.00-13.40 TUS klasa 1a

14.00-14.30