zss92
Wersja polskaEnglish


Kalendarz roku szkolnego 2017/2018Kalendarz


Roku Szkolnego


2017/20184 września - rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

23-31 grudnia - zimowa przerwa świąteczna

15 - 28 stycznia - ferie zimowe

29 marca - 3 kwietnia - wiosenna przerwa świąteczna

22 czerwca - zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych


Dni wolne od zajęć dydaktycznych :


02.11, 30.04, 02.05, 04.05, 01.06Harmonogram spotkań z rodzicami:


14 września -  zebranie z rodzicami

12 października - spotkania indywidualne

16 listopada - zebranie z rodzicami

7 grudnia -   spotkania indywidualne

11 stycznia - zebranie z rodzicami

15 luty - spotkania indywidualne

22 marca -  zebranie z rodzicami

12 kwietnia - zebranie Prezydium Rady Rodziców

10 maja  - zebranie z rodzicami