zss92
Wersja polskaEnglish


ŚwietlicaŚwietlicaŚwietlica szkolna jest integralną częścią Naszej Szkoły. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie opieki uczniom przed lekcjami i po ich zakończeniu w bezpiecznym, miłym otoczeniu oraz stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu i odrobienia zadań domowych. Świetlica jest czynna od godziny 7:00 do godziny 16:30.

Zajęcia prowadzone są według planu pracy świetlicy szkolnej i na podstawie programu wychowawczego, jednakże uczniowie mają możliwość samodzielnego wyboru zajęć i aktywności proponowanych w świetlicy. Podczas pobytu na świetlicy dzieci mają czas na dowolne zabawy zgodne z zainteresowaniami. W świetlicy odbywają się zajęcia tematyczne według zamieszczonego harmonogramu.

Tygodniowy harmonogram zajęć tematycznych prowadzonych na świetlicy.Zajęcia tematyczne świetlicy


Tygodniowy harmonogram zajęć tematycznych prowadzonych na świetlicy.


Rodzaj zajęć


Termin i czas zajęć


Prowadzący

Kuchcikowo

Poniedziałek 13:00 – 15:00

P. Joanna Dołowa, P. Anna Płachecka

Zajęcia modelarsko-techniczne

Wtorek 13:00 – 13:45

P. Urszula Parol

P. Arkadiusz Johan

Zajęcia

muzyczno-ruchowe

Wtorek 14:00 – 14:45

P. Justyna Walędzik

P. Łukasz Barszczewski

Zajęcia czytelnicze

Poniedziałek 10:10 – 10:55

P. Justyna Walędzik

P. Joanna Kołucka

Zajęcia czytelnicze z wykorzystaniem AMK

Środa 10:10 – 10:55

P. Justyna Walędzik

P. Joanna Kołucka

Bajkoterapia

Czwartek 14:00 – 14:45

P. Joanna Kołucka

P. Joanna Dołowa

Zajęcia

sportowo-ruchowe

Środa 15:00 – 16:00

Piątek 8:15 – 9:00

P. Adam Rozborski

P. Justyna Walędzik

P. Arkadiusz Johan

Klub Piosenki Turystycznej

Środa 14:00 – 15:00

P. Zofia Domańska

Zajęcia umuzykalniające

Piątek 14:30 – 15:30

P. Zofia Domańska

P. Arkadiusz Johan

Klub Przyjaciół Marii Montessori

Piątek 14:00 – 15:00

P. Marlena Szczęch

P. Justyna Walędzik

P. Łukasz Barszczewski

Zajęcia komputerowe

codziennie 15:00 – 16:00

P. Renata Łuczka

P. Michał Szympliński