zss92
Wersja polskaEnglish


EEG-Biofeedback


EEG-Biofeedback


Od roku szkolnego 2013/2014 uczniowie z naszej szkoły mogą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych metodą EEG – Biofeedback.


EEG – Biofeedback (EEG – elektroencefalograf; biofeedback (ang.) – biologiczne sprzężenie zwrotne) jest metodą pomagającą zwiększyć możliwości umysłu. Specjalistyczna aparatura EEG monitoruje funkcjonowanie fal mózgowych. Trening polega na sterowaniu wideogrą za pomocą swojego umysłu. Systematyczny trening ma na celu nauczenie regulowania przebiegu fal w taki sposób, aby wzmacniane były fale pożądane, a hamowane niepożądane fale mózgowe.


Treningi EEG – Biofeedback zalecane są m.in. osobom wykazującym problemy z uwagą i koncentracją, przy nadpobudliwości, czy problemach szkolnych.


Kwalifikacja do zajęć rozpatrywana jest indywidualnie po uwzględnieniu potrzeb i możliwości danego ucznia.