zss92
Wersja polskaEnglish

 Strona główna  »  Uczniowie  

Uczniowie


Nasza placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych:

 •     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim;
 •     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym;
 •     z niepełnosprawnością sprzężoną;
 •     z autyzmem.


W naszej szkole:

 •     stwarzamy przyjazną, pełną akceptacji i zrozumienia atmosferę;
 •     zapewniamy poczucie bezpieczeństwa;
 •     zatrudniamy profesjonalnie wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną;
 •     zapewniamy fachową pomoc pedagogiczną i psychologiczną;
 •     zapewniamy naukę w mało licznych klasach;
 •     wspieramy optymalny rozwój dziecka uwzględniając jego indywidualne potrzeby i możliwości;
 •     zapewniamy możliwość korzystania z posiłków oraz świetlicy szkolnej;
 •     stwarzamy uczniom warunki pełnej integracji  z  rówieśnikami  organizując liczne imprezy, zabawy.