zss92
Wersja polskaEnglish

 Strona główna  »  Kadra  

KadraDyrektorElżbieta Nowakowska
WicedyrektorIwona Gaj

Nauczyciele

 • Baranowski Adam - nauczyciel geografii
 • Barszczewski Łukasz - wychowawca œklasy VI
 • Bogdan Gaweł Magdalena - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • Borowa Agnieszka - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy III; terapeuta SI
 • Bućko Katarzyna - nauczyciel na zwolnieniu lekarskim
 • Czernecka Monika - wychowawca klasy III gimnazjum
 • Dołowa Joanna - nauczyciel nauczania ind., wychowawca świetlicy
 • Domańska Zofia - wychowawca świetlicy
 • Florek - Wójtowicz Agnieszka - nauczyciel jęz. polskiego, historii, WOS; wychowawca klasy III gimnazjum
 • Gaj Iwona - wicedyrektor, nauczyciel jęz. polskiego
 • Gąsiorowska Joanna - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,
  wychowawca klasy II
 • Gąsowska Małgorzata - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,
  wychowawca klasy III
 • Grochalski Robert - nauczyciel WF
 • Hyjek Katarzyna - nauczyciel matematyki, wychowawca klasy I gimnazjum
 • Johan Arkadiusz - nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa, wychowawca świetlicy
 • Kawecka Jarosława- nauczyciel religii
 • Kolenda Anna - nauczyciel na urlopie macierzyńskim
 • Kolo Justyna - nauczyciel WF
 • Kosmalski Tomasz - nauczyciel WF
 • Kościańczuk Justyna - wychowawca klasy VI
 • Kruszewska Aleksandra - nauczyciel na urlopie macierzyńskim
 • Kubicka Jagoda - wychowawca klasy VI
 • Lechowska Małgorzata - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy I,
 • Łaskawiec Magdalena - nauczyciel na urlopie zdrowotnym
 • Łuczka Renata -  nauczyciel informatyki, przyrody, wychowawca klasy IV, wychowawca świetlicy
 • Łukasiewicz Lidia - nauczyciel wychowania do życia w rodzinie
 • Matusik Hanna - nauczyciel muzyki
 • Okoniewska Marta- nauczyciel na zwolnieniu lekarskim
 • Osman Magdalena - nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy VI,
 • Parol Urszula - nauczyciel plastyki, wychowawca świetlicy
 • Płachecka Anna - wychowawca świetlicy
 • Rozborski Adam - wychowawca świetlicy
 • Rydzewska Ilona  - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy III, wychowawca świetlicy
 • Sarnecki Radosław - nauczyciel WF, terapeuta integracji sensorycznej
 • Somerfeld Agnieszka - wychowawca klasy III gimnazjum
 • Stęślik Monika - nauczyciel biologii i chemii
 • Szaraniec Agata - wychowca klasy II gimnazjum, wychowawca świetlicy
 • Szczęch Hubert - nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy II gimnazjum,
 • Szczęch Marlena - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy III, wychowawca świetlicy
 • Szympliński Michał - nauczyciel matematyki i fizyki, kierownik świetlicy
 • Tkaczyk Maria - nauczyciel doradztwa zawodowego
 • Walędzik Justyna - wychowawca świetlicy
 • Walkowiak Kinga - nauczyciel plastyki, wychowawca klasy I gimnazjum
 • Więckowska Dorota - wychowawca klasy V
 • Zielinska Anna - nauczyciel religii
 • Zielińska Urszula - wychowawca świetlicy
Terapeuci • Ewa Antoszkiewicz – - terapeuta stymulacji słuchowej metodą Johansena; doradca metodyczny m.st. Warszawy ds. kształcenia specjalnego
 • Urszula Czerwińska - Rut - logopeda
 •  Katarzyna Furtak - terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju
 • Wioletta Gaweł - psycholog
 • Ewelina Kamińska - terapeuta integracji sensorycznej  na urlopie macierzyńskim
 • Joanna Kołucka - terapeuta biofeedback, biblioterapeuta
 • Paulina Mosur - terapeuta integracji sensorycznej
 • Elżbieta Nowakowska - dyrektor, terapeuta prowadzący zajęcia metodą  W. Sherborne
 • Magdalena Pyra- logopeda
 • Monika Ulatowska - terapeuta integracji sensorycznej
 • Agata Wochna - reedukator, terapeuta stymulacji słuchowej metodą Johansena
 • Julia Wójcik - psycholog, terapeuta biofeedback
 • Urszula Wróblewskaterapeuta wczesnego wspomagania rozwoju
 • Kalina Zajączkowska - – logopeda
 • Kamilla Zawadzka - pedagog, terapeuta SIAsystenci nauczycieli
 • Małgorzata Busma 
 • Natalia Deptuła 
 • Aleksandra Durka
 • Alicja Janik
 •  Patrycja Karasińska
 • Justyna Łuczkowska 
 •  Agnieszka Mazur
 • Paulina Noworolnik
 •  Izabela Pastuszko
 • Anna Płachecka
 •  Edyta Rojek
 • Małgorzata Sekular
 • Natalia Stańczyk
 •  Małgorzata Wąsiewicz
 • Agnieszka Widmańska
 • Agnieszka Zajączkowska
 • Urszula Zielińska
Pracownicy administracji i obsługi
 • Beata Boczkowska - woźna
 • Bożena Dragan - starsza woźna
 • Małgorzata Gaj - sekretarz szkoły
 • Barbara Gawron - kucharz
 • Hanna Hrydzewicz - kierownik gospodarczy
 • Katarzyn Libura - informatyk
 • Zygmunt Nowakowski - dozorca
 • Agnieszka Nienałtowska - sprzątaczka
 • Dorota Sobolewska - intendent/pomoc administracyjna
 • Janina Elżbieta Walter - pomoc kuchenna
 • Mirosław Wędel - konserwator
 • Edyta Winiarska - starsza woźna