zss92
Wersja polskaEnglish

 Strona główna  »  Kadra  

KadraDyrektorElżbieta Nowakowska
WicedyrektorIwona Gaj

Nauczyciele

 • Baranowski Adam - nauczyciel geografii
 • Barszczewski Łukasz - wychowawca œklasy VI
 • Bogdan Gaweł Magdalena - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy III
 • Borowa Agnieszka - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy I; terapeuta SI
 • Bućko Katarzyna - nauczyciel
 • Czernecka Monika - wychowawca klasy II gimnazjum
 • Dołowa Joanna - nauczyciel nauczania ind., wychowawca klasy IV
 • Duchnowska Katarzyna - wychowawca klasy IV
 • Florek - Wójtowicz Agnieszka - nauczyciel
 • Gaj Iwona - wicedyrektor, nauczyciel jęz. polskiego
 • Gąsiorowska Joanna - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,
  wychowawca klasy III
 • Gąsowska Małgorzata - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,
  wychowawca klasy IV
 • Grochalski Robert - nauczyciel WF
 • Hyjek Katarzyna - nauczyciel matematyki, wychowawca klasy II gimnazjum
 • Johan Arkadiusz - nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa, wychowawca świetlicy
 • Kolenda Anna - nauczyciel
 • Kolo Justyna - nauczyciel WF
 • Kosmalski Tomasz - nauczyciel WF, wychowawca klasy VI
 • Kościańczuk Justyna - wychowawca klasy VII
 • Kubicka Jagoda - wychowawca klasy VII
 • Lechowska Małgorzata - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta SI, wychowawca klasy II,
 • Łuczka Renata -  nauczyciel informatyki, przyrody,biologii, wychowawca klasy V
 • Matusik Hanna - nauczyciel muzyki
 • Noworolnik Paulina - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy VI,
 • Okoniewska Marta- nauczyciel
 • Osman Magdalena - nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy VII,
 • Parol Urszula -  nauczyciel
 • Płachecka Anna - wychowawca świetlicy,nauczyciel nauczania indywidualnego
 • Pyrek Konrad - nauczyciel historii i etyki
 • Rozborski Adam - wychowawca świetlicy, nauczyciel WF
 • Sarnecki Radosław - nauczyciel WF, terapeuta integracji sensorycznej
 • Somerfeld Agnieszka - wychowawca klasy III gimnazjum
 • Stańczyk Natalia - nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy IV
 • Stęślik Monika - nauczyciel biologii i chemii
 • Szaraniec Agata - wychowca klasy III gimnazjum, wychowawca świetlicy
 • Szczęch Hubert - nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy III gimnazjum,
 • Szczęch Marlena - nauczyciel
 • Szympliński Michał - nauczyciel matematyki i fizyki, kierownik świetlicy
 • Walędzik Justyna - wychowawca świetlicy,wychowawca klasy III gimnazjum
 • Walkowiak Kinga - nauczyciel plastyki, wychowawca klasy II gimnazjum
 • Więckowska Dorota - nauczyciel
 • Zielinska Anna - nauczyciel religii
 • Zielińska Urszula - wychowawca świetlicy
Terapeuci • Ewa Antoszkiewicz – - terapeuta stymulacji słuchowej metodą Johansena; doradca metodyczny m.st. Warszawy ds. kształcenia specjalnego
 • Monika Litwin - muzykoterapeuta
 • Urszula Czerwińska - Rut - neurologopeda
 • Katarzyna Furtak - terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju
 • Ewelina Kamińska - terapeuta integracji sensorycznej
 • Joanna Kołucka - terapeuta biofeedback, biblioterapeuta
 • Paulina Mosur - terapeuta integracji sensorycznej
 • Elżbieta Nowakowska - dyrektor, terapeuta prowadzący zajęcia metodą  W. Sherborne
 • Magdalena Pyra- logopeda
 • Monika Ulatowska - terapeuta integracji sensorycznej, psycholog
 • Agata Wochna - reedukator, terapeuta stymulacji słuchowej metodą Johansena
 • Julia Wójcik - psycholog, terapeuta biofeedback
 • Urszula Wróblewskaterapeuta wczesnego wspomagania rozwoju
 • Kalina Zajączkowska - – logopeda
 • Kamilla Zawadzka - pedagog, terapeuta SIAsystenci nauczycieli • Deptuła Natalia
 • Florczak Beata
 • Gregorczyk Jadwiga
 • Jastrzębska Katarzyna
 • Kopka Olga
 • Łuczkowska Justyna
 • Pastuszko Izabela
 • Przybylska Magdalena
 • Sawicka Olga
 • Stankiewicz Anna
 • Stempień Teresa
 • Szczepańczyk Szymon
 • Zając Daria
 • Zajączkowska Agnieszka
 • Zielińska Iwona

Pracownicy administracji i obsługi
 • Beata Boczkowska - woźna
 • Bożena Dragan - starsza woźna
 • Małgorzata Gaj - sekretarz szkoły
 • Barbara Gawron - kucharz
 • Hanna Hrydzewicz - kierownik gospodarczy
 • Katarzyn Libura - informatyk
 • Zygmunt Nowakowski - dozorca
 • Agnieszka Nienałtowska - sprzątaczka
 • Dorota Sobolewska - intendent/pomoc administracyjna
 • Janina Elżbieta Walter - pomoc kuchenna
 • Mirosław Wędel - konserwator
 • Edyta Winiarska - starsza woźna