zss92
Wersja polskaEnglish


Rada Rodziców
Drodzy Rodzice!

Od 11.01.2017r. mamy już konto dla Rady Rodziców.


"SKO KONTO DLA RADY RODZICÓW"

nr konta: 24 1020 1055 0000 9902 0384 0196

PKO BP SA

Oddział 88 w Warszawie

ul Grójecka 72

02 - 359 Warszawa


Na podany wyżej numer konta prosimy wpłacać na Komitet Rodzicielski, a także pieniądze na wycieczki: białą i zieloną szkołę.
UCHWAŁA RADY RODZICÓWROZLICZENIE RADY RODZICÓWPROTOKÓŁ PRZEKAZANIAPROTOKÓŁ Z ZEBRANIA RADY RODZICÓWZebrania Prezydium Rady Rodziców:

21.09.2017 r.

12.04.2017 r.


Informujemy, ze 21 września NIE ODBĘDZIE się spotkanie

Prezydium Rady Rodziców.

Nowy termin spotkania zostanie podany w najbliższym czasie.