بازار ابزار - توری سرند

بازار ابزار - توری سرند

الکهای مورد استفاده ما در این آزمایش به ترتیب از بالا تا پایین : "1 ، "4/3،"2/1، #4،#10،#12،#20،#40،#100،#200و زیر الک میباشد. * هر چه تعداد الکها بیشتر باشد.

درباره پارتیکل سایز و مش – sababehpariranian

درباره پارتیکل سایز و مش – sababehpariranian

. دست یافتن توزیع اندازه دانه ها در خاک یا پودرهای شیمیایی و پودر فلزات صورت می پذیرد. . برای جدا کردن ماسه از لای و رس از الک مش 200 که اندازهٔ سوراخ‌های آن 0.075 میلی‌متر است . وزن تجمعی باقی مانده (به درصد) - 100٪ = وزن تجمعی عبوری (به درصد).