درام فیلتر چیست ؟ (فیلتر مکانیکی آب پرورش ماهی)

درام فیلتر چیست ؟ (فیلتر مکانیکی آب پرورش ماهی)

9 نوامبر 2015 . درام فیلترهای ساخت شرکت نوردیک واتر ، فیلترهای خودشستشو طراحی شده . پارچه سرعت عبور سیال کاهش پیدا کرده و سطح آن در داخل درام بالا آمده، با.

فروش درام فیلتر استیل | درام فیلتر | میکرو اسکرین

فروش درام فیلتر استیل | درام فیلتر | میکرو اسکرین

Scraper Discharge is the most common drum filter discharge. After dewatering, the cake is removed from the filter cloth by a scraper blade just prior to the.